Transportmetoder

logisticsnetwork

Det finns flera olika transportvägar att välja mellan när varor ska transporteras i Sverige. De vanligaste vägarna för godstransport är:

Bilbud

Inom denna kategori hamnar all frakt som sker med bil och lastbil. Av dessa två är det vanligast med lastbil och detta inte minst när det kommer till större gods eller att det ska fraktas längre sträckor. Budbil används främst vid mycket snabba leveranser eller för att leverera varorna fram till företag eller privatpersoner. Många gånger samordnas det så att lastbilar fraktar godset de längre sträckorna och att budbilar sedan distribuerar ut det från olika godsterminaler. Några av de större företagen inom denna kategori är Schenker, Posten och DHL.

Flyg

Att frakta gods med flygplan är det snabbaste sättet att leverera när avståndet är längre. Till viss del förekommer det i Sverige och då inte minst gällande mindre gods och klassisk post. Däremot är transport av gods inte alls lika utbredd inom flyget som det är inom tåg- och biltrafiken i Sverige. Mycket har det med priset och logistiken att göra. Stora företag inom transport i luften är SAS och UPS.

Järnväg

Järnvägstransport är ett kostnadseffektivt sätt att transportera stora mängder gods runt om i Sverige och även vid export till andra länder. Inom transport på järnväg är företaget Green Cargo störst i Sverige. De som behöver transportera stort gods kan välja mellan att hyra del i en vagn eller att man hyr ett systemtåg. Det sista betyder att kunden har tillgång till 10-20 vagnar som då regelbundet går mellan två olika orter. Detta är exempelvis vanligt inom gruvindustrin.

Godstransport via järnväg är överlägset vanligast bland företag och förekommer till mycket liten del bland privatpersoner.

Nackdelen med järnvägstransporter är att det är mycket begränsat var och hur varorna kan levereras. I vissa fall omfördelas godset till lastbilar för att det ska transporteras fram till slutdestinationen.

maritimeshipping

Fartyg

Även om ca 90% av all världens transporter av gods sker via fartyg till havs så är det främst för att exportera och importera varor. I Sverige sker mycket liten tranport med fartyg inom landet även om det förekommer. Fördelen är att ett fartyg kan ta enorma mängder gods och att det är lätt att både lassa i och lassa ur fartygen. Nackdelen ligger i detta transportmedel är ”långsamt”. Det tar inte sällan ett flertal dagar innan fartyget har nått slutdestinationen. Stora rederier inom frakt är Stena Line och Wallenius.