Kommunikation A och O för en säker arbetsmiljö

Säkerheten ska gå först, inte bara i ord utan även i handling. Arbetsgivare har en skyldighet gentemot de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om att undvika buller som kan skada hörseln hos de anställda, minska stress på arbetsplatsen och vara försiktig med kemiska risker och luftföroreningar.

Det är viktigt med en känsla av gemenskap där alla arbetare känner sig delaktiga och jämställda. Arbetsgivaren är alltid den som har ansvar för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen och det är viktigt att chefer och arbetsledare är uppmärksamma på hur deras anställda mår och trivs på arbetsplatsen.

Vad säger Arbetsmiljöverket?

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har huvudansvaret när det kommer till allt som rör arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som krävs för att de anställda ska kunna arbeta på bästa sätt. Det är upp till arbetsgivaren att genomföra riskbedömningar och se till att de anställda har de utbildningar som krävs.

När de anställda kan arbeta på bästa sätt kommer de prestera sitt bästa, vilket kommer leda till att ditt företag får nöjda kunder och växer. Det finns en arbetsmiljölag som reglerar vad arbetsgivaren ska göra och den kompletteras med arbetsmiljöförordningen. Som arbetsgivare är det klokt att ha koll på vad som gäller.

Svenska produkter för säkerhet på arbetsplatsen

Du kan köpa svenska produkter för säkerhet på arbetsplatsen. Rosén Innovation AB tillverkar bland annat säkra chocker till flygplatser och flygindustrin, samt lyftblock, arbetsmattor och båttillbehör för en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Produkterna är både uppfunna och tillverkade i Sverige vilket ger en ökad trygghet åt dig som kund. När det kommer till att personalen ska ha rätt utbildningar är det du som arbetsgivare som har ansvaret att se till att dina anställda har utbildningarna som krävs. Du kan själv utbilda din personal genom diverse kurser för att de ska vara ännu säkrare i arbetsmiljön.

Att tänka på angående lagerlokal

Om ni finner er i behov av en lagerlokal för första gången är det klokt att stanna till och tänka efter så ni faktiskt väljer det som är rätt för er. Här har vi samlat några av de viktigaste punkterna för er att överväga.

Storlek

Att bedöma storleken av lokalen som behövs är inte alltid det enklaste i förväg. Att välja en lokal som är för liten blir uppenbart ganska snabbt efter det börjar fyllas upp. Lika så när det kommer till en för stor lokal. En större lokal tillåter er dock utrymme att växa och det kan vara något att hålla i åtanke vid valet.

Läge

Läget kan vara av vikt av olika anledningar. Till att börja med kan det vara aktuellt att ha lokalen nära den ordinarie verksamheten. Men det kan även vara viktigt att ha den nära andra verksamheter. För att inte tala om närhet till transportled företaget kommer vara eller redan är i behov av.

Utrustning

Att höra sig för vilken sorts utrustning som kommer med lokalen kan vara en mycket bra idé. Sedan gäller det att tänka på vad ni faktiskt kommer att behöva ha på plats. Att enkelt kunna frakta runt saker är något som alla behöver. Men ni kanske även har ett behov av att kunna väga saker och ting, både stora och små.

Personal

Personal blir också en aktuell fråga ganska snabbt. Om det inte krävs mycket arbete kanske någon bara behöver vara där på deltid. När det kommer till större verksamheter kommer det dock nästan säkert behövas ett flertal personer som jobbar heltid för att verksamheten ska rulla smidigt.

Behovet att köpa eller sälja maskiner

Kanske ni är i ett skede i ert entreprenadföretag där ni måste avyttra en del maskiner eller transportfordon för att kunna investera i något nytt. Det kan också vara så att ni har för många fordon som bara står och behovet att sälja maskiner som inte används är stort.

Det är ju inte som att sälja något på blocket utan man bör veta var de som har ett intresse av just era maskiner och transportfordon finns. De bör också ha vetskapen om vad som finns till salu. Genom ExpoIndustri så kan ni både sälja och köpa stora maskiner och transportfordon genom deras e-handelsportal. Här finns all information som ni behöver. Så om ni befinner er inom transportsektorn, lantbruk, entreprenad och industri för att nämna några så kan detta vara stället där ni kan sälja era maskiner och transportfordon. Men också om ni ska köpa något så kan ni kolla upp de annonser som ligger ute på denna e-handelsplats.

Annonserna kommer även att hitta till övriga Europa och även Sydamerika. Möjligheterna till försäljning ökar drastiskt i och med detta. ExpoIndustri har också erbjudande om logistik- och distributionstjänst till slutkund vilket innebär att ni som säljare kan sitta lugnt i båten och följa sitt fordon eller maskins leverans till slutkund oavsett om det är inom SVerige, resten av Europa eller till Sydamerika. Om du ska köpa ett fordon eller maskin genom en annons på e-handelsportalen så kan du få objektet inspekterat och ett utlåtande om skicket på fordonet eller maskinen. Man vill ju inte köpa något som man inte har kollat upp innan och om en maskin finns långt från där ni har företaget så kan en inspektion vara på sin plats.

Enkla eller komplexa transportlösningar

Idag så har den globala marknader förändrats mot för hur det såg ut tidigare. Vi handlar mer med andra länder och som företag så gäller det att använda sig av likaväl enkla som komplexa transportlösningar. Det finns olika läsningar beroende på hur ert varuflöde ser ut. Det kan vara produkter som kommer till företaget men också gods som ska levereras ut till kunder.

Utmaningar med olika transporter

Det kan vara olika utmaning för dig med företag att få allt att fungera så smärtfritt som möjligt. Om ni arbetar på en global marknad så kan det vara väldigt långa transportavstånd Då kanske det behövs mer än ett sätt att få godset levereras till slutdestination på utsatt tid. Genom att anlita professionell transportservice som kan hjälpa till med hela kedjan från ert lager till slutkund är viktigt. Självklart så kan priset vara avgörande men som ofta så är det ledtider som kan anpassas och förblir stabila som kan vara något av vikt. Självklart så är tidsaspekter viktiga och att gods levereras på utsatt tid.

Olika typer av transporter

I vårt avlånga land så är ju vägtransporter det som är dominerande. Att med lastbil köra från punkt A till punkt B på utsatta tider är något som sker dagligen, dygnet runt. Vi ser dessa långtradare efter vägaren regelbundet med fulla skåp av gods som fraktas. Flyg- och båttransporter behövs då det är långa sträckor som gods ska fraktas. Dock så blir det ändå en lastbilstransport till flyg eller hamn med godset som lastas om för att fraktas till andra delar av världen. Det finns fraktbolag som kan hantera hela kedjan av olika typer av transport vilket kan vara en fördel för ett företag som ska anlita transportservice av något slag.

Att tänka på som företagare

Det är en hel del att tänka på för den som driver ett företag. Förutom den dagliga driften av företaget så finns det saker som andra kanske inte ser så tydligt. Om företaget har 8 timmars arbetsdag så kan den som äger företaget lägga ner betydligt fler timmar på saker som andra och även de anställda aldrig lägger märke till.

Att driva ett företag

Ett företag är så mycket mer än den verksamhet man bedriver och anställda att göra. Det kan vara att den fastighet som företaget ägare och verksamheten bedrivs i behöver renoveras. Det kan vara att man behöver göra om fasaden då den har många år på nacken och är i ett skick som behöver renoveras. Detta är saker som företagaren behöver ta tag i och leta upp de som kan utföra detta. Det kanske inte behöver åtgärdas omgående men det är alltid bra att ta tag i de saker som behöver åtgärdas.

Delegera det man inte hinner med

Det kan också finnas anledningar att delegera saker som man själv inte hinner med. Det kan vara en av de bästa egenskaper en företagsägare kan ha att kunna delegera. Inom företaget så kan det finnas duktig personal som har andra erfarenheter och kunskaper som kan underlätta för en företagsägare. Finns det tid inom den tjänst som någon i personalen har så kan denna säkert hjälpa till med att avlasta företagaren på något sätt. Det behöver ju inte vara fasadrenovering men andra saker som behöver åtgärdas på ett eller annat sätt.

Marknadsföring av nytt företag

Marknadsföringen är en del av alla företag, stora som små. Det kan dock vara som mest utmanande när man först startar företaget. Här följer ett antal tips för nya företagare och hur man kan tackla utmaningen med marknadsföringen.

Skapa marknadsföringsbudgeten

För att kunna skapa en marknadsföringsbudget gäller det att ha koll på företagets ekonomiska förutsättningar och vad man därmed kan spendera varje månad. För ett helt nytt företag är detta inte en lätt sak då man inte har mycket data att använda sig av. Medan det kan variera en hel del från bransch till bransch är det inte ovanligt att se siffror som mellan 1-4% av omsättningen gå till marknadsföringen. Men i början kan det vara bra att satsa så mycket man känner att man har råd.

Att synas mer

Synligheten av ett nytt företag är i regel väldigt viktig. Man måste göra folk uppmärksam på att företaget existerar och vad de gör. Det finns välbeprövade metoder som att sätta upp skyltar för företaget och liknande. Beroende på branschen kan det också vara värt att låta anställda bära företaget logga och kontaktuppgifter på kläder och utrustning. Vad man än kan sätta den på kan i regel vara en bra idé.

Identifiera målgrupp

Många företag har en eller ett par målgrupper vars uppmärksamhet de speciellt vill komma åt. Men medan vissa kan ha det klart och tydligt för sig vilken målgrupp de vill nå från första början kan många företag behöva lägga ned tid och energi på att faktiskt identifiera vilken eller vilka målgrupper som är de mest lukrativa att marknadsföra till.

Titta på konkurrenterna

Alla företag har sina konkurrenter och medan man tävlar om kunder med dem kan de även vara en källa för information. Genom att titta på hur de marknadsför och vad de lägger fokusen på kan man se vad de värderar och vilka problem de försöker lösa för sina kunder. Detta kan leda en till en annan nisch i sin egen marknadsföring eller bara låta en veta vad andra företag anser är viktigt att fokusera på.

Bra att tänka på vid affärsresor

En mängd företag i Sverige skickar regelbundet ut anställda på affärsresor av ett eller annat slag. Det kan handla om kundmöten, försäljningsuppdrag, konsultjobb med mera. Vad anledningen än är bör alla faktiskt åker på dessa resor vara medveten om regler, bestämmelser och annat som gäller vid affärsresor.

Affärsresor planeras varje dag och det finns många företag som arbetar uteslutet med att hjälpa andra med att ordna allt kring affärsresorna. Huruvida detta är den bästa lösningen eller inte beror på hur ofta ett företag egentligen skickar ut anställda på affärsresor.

Vid planering av en affärsresa måste man inte bara tänka på själva resan utan även boende och måltider. Det kan exempelvis vara smart att tänka långsiktigt och välja alternativ som ger bättre priser eller andra fördelar ju mer man använder en och samma tjänst. Det finns exempelvis hotell som Elite som ger belöningar av olika slag till medlemmar vid upprepade besök. Anställda på ett företag kan då ta del av dessa om företaget är kund.

Det är arbetsgivaren som ska betala kostnaderna för resan och hotellövernattningen. Hur detta går till är dock ofta upp till arbetsgivaren. De kan välja att ge den eller de anställda ett kreditkort som de får betala sådan utgifter med, låta det skötas via faktura eller ersätta det anställda själva lägger ut. Ersättningen är då helt skattefri. Det är viktigt att denna ersättning sker i god tid så det inte lägger en börda på den anställdes privata ekonomi.

Ökade levnadskostnader för både det ena och det andra är också ganska vanliga i samband med affärsresor. För att kompensera för dessa är det vanligt att en arbetsgivare betalar ut ett så kallat traktamente. Det finns tydliga regel för hur detta fungerar och vad arbetsgivaren är skyldig att betala ut. Mer om detta kan läsa på Skatteverket.

Uppgradera maskinparken

Som tillverkande företag så är det viktigt att man ser till att de maskiner man använder sig av är av den kvalitén att man kan hänga med i det arbete man utför. Det är en stor fördel att uppgradera maskinparken till det allra senaste om man vill ligga i topp på det kvalitetsarbete man vill utföra.

Det kan ofta vara i samband med en ökad efterfrågan på produkter som man inser att en uppgradering är nödvändig för att kunna tillverka och svara på den efterfrågan. Det ger samtidigt företaget en möjlighet till att kunna utöka sin produktion och växa som företag. Det är helt klart en investering som är värd att göra. Att regelbundet se över sin maskinpark för att optimera tillverkning är viktigt och nödvändigt för framtiden.

Med nya maskiner så krävs det att personalen får den adekvata utbildningen som behövs för att kunna hantera maskinerna. Som oftast så kan de som säljer maskinerna tillgodose detta med att höja kompetensen hos de anställda som ska hantera gnistbearbetningen, svarv eller den nya fräsen. Undersök saken hos Masentia som säljer denna typen av produkter. De erhåller även service och underhåll på de maskiner ni köper därifrån.

Oavsett vilket tillverkande företag ni är så gäller det att hänga med sin tid och och se framåt. Uppgradera er maskinpark och få än mer lönsamhet i er industri. Lycka till med allt som ni företar er som företag och vi hoppas på lönsamma affärer i framtiden.

Renovera företagets lokaler

Det är inte bara ditt hem som behöver underhåll för att må bra, även företagets lokaler behöver en översyn för att arbetsplatsen ska vara trevlig och framförallt säker för alla. Men vad behöver du veta och göra?

Ytskikt och inredning

En fin och ljus inredning får anställda att trivas mer. Även om murriga rum är mysiga, behövs det ljus för att se bra när ni arbetar. Ni kan gärna leka med mönster och färger, allting behöver inte vara vitt och grått för att det ska kännas ljust. Lite färg och inredningsdetaljer ger en mer familjär känsla, det känns som man sitter hemma hos någon och jobbet istället för på att sterilt kontor. Jobbar ni utanför kontor i lagerlokaler eller på byggen, är det viktigt att fika- och vilorum är inredda för att man ska trivas. Det måste finnas en plats dit man kan rymma för att få vila och koppla av mellan arbetsmomenten. Satsa även på växter i flera former. De är duktiga på att rena luften samt hålla luftfuktigheten på en bättre nivå.

Större renoveringar

Du kan behöva göra större åtgärder om ni arbetar i en äldre byggnad. Ett jobbigt moment brukar vara när det är dags för ett stambyte. Det är då man måste byta ut avlopp och vattenledningar eller alla gamla elledningar. Det är ingenting som görs på kontorstid, under tiden kommer inte toaletter och ström att fungera samt att renoveringen kräver stora ingrepp. Det blir högljutt och dammigt, därför är det bra om ni kan boka in ett stambyte i samband med lågsäsong eller när de flesta har semester. Resterande kan då jobba hemifrån eller så kan ni hyra en mindre lokal under bytet. För att veta mer om stambyte och hitta hantverkare behöver du bara söka på namnet och er stad: exempelvis sök efter stambyte Stockholm och se vilken information du hittar.

Grunder för en välskött butik

En butik har stora krav på sig gentemot en hemsida. Du som står i disken är butikens ansikte utåt och din butiks utseende ska sälja varor lika bra som varorna själv. En välskött butik har större chans att lyckas. Vad menar vi då med en ”välskött” butik?

Rätt kassasystem

Att ta betalt ska vara snabbt och smidigt. Betalningen är den del av köpet som kunden gillar minst och borde därmed vara över så fort som möjligt. Ett komplicerat system fördröjer köpet och är inte bara besvärligt för kunden, du som ska använda systemet flera gånger i timmen drabbas nog värst. Detsamma gäller ett kassasystem som krånglar eller är föråldrat. Du kan inte låta en kund gå iväg med en vara utan att betala men samtidigt vill du inte be dem stå och vänta i halvtimme medan du pratar med kundtjänst för systemet. Se till att skaffa ett kassasystem som är pålitligt och klarar av flera kort och betalningsmetoder. Gå gärna efter kundreferenser när du ska hitta systemet som passar dig.

Städning

En ren butik säljer mer varor, det är inte svårt att förstå. Men när du hjälper kunder hela dagarna och tar betalt, är det lätt att missa dammråttorna på hyllorna eller röran som kunderna har gjort när de har inspekterat varorna. I slutet av varje dag borde du göra en koll på hyllorna. Ställ tillbaka varor, vik kläderna snyggt och styr fram produkterna så de står längst fram. Sedan behöver du en städföretag som kommer förbi och sveper av golv och städar kundtoaletten. Om du inte har råd med städhjälp får du själv kavla upp ärmarna. Eftersom kunderna går in med skorna blir det snabbt skitigare än hemma och du kan behöva sopa och dammsuga varje kväll. Hyllorna borde torkas eller dammas av åtminstone två gånger i veckan och produkterna ska så klart aldrig se smutsiga eller dammiga ut.

Lager

Den viktigaste delen i butiken är lagerhyllor där du förvara dina produkter innan de hamnar ute i butiken. Det är lagret du vill försäkra och det är din månadslön som står staplad där. Lagerhyllorna behöver vara ordentligt förankrat i golv eller vägg, det får inte finnas någon tipprisk. Produkterna ska vara organiserade och hyllorna numrerade. Alla information om lagret ska finnas i datorn, du behöver använda en databas för att hålla koll på inventariet och få en översikt över vad som står vars. Du ska inte ha för onödigt stort lager, det är bara en kostnad fram till dess att du säljer. Istället kan du köpa in några få produkter och se vad som säljer bäst och köp in mer av dem.