Behovet att köpa eller sälja maskiner

Kanske ni är i ett skede i ert entreprenadföretag där ni måste avyttra en del maskiner eller transportfordon för att kunna investera i något nytt. Det kan också vara så att ni har för många fordon som bara står och behovet att sälja maskiner som inte används är stort.

Det är ju inte som att sälja något på blocket utan man bör veta var de som har ett intresse av just era maskiner och transportfordon finns. De bör också ha vetskapen om vad som finns till salu. Genom ExpoIndustri så kan ni både sälja och köpa stora maskiner och transportfordon genom deras e-handelsportal. Här finns all information som ni behöver. Så om ni befinner er inom transportsektorn, lantbruk, entreprenad och industri för att nämna några så kan detta vara stället där ni kan sälja era maskiner och transportfordon. Men också om ni ska köpa något så kan ni kolla upp de annonser som ligger ute på denna e-handelsplats.

Annonserna kommer även att hitta till övriga Europa och även Sydamerika. Möjligheterna till försäljning ökar drastiskt i och med detta. ExpoIndustri har också erbjudande om logistik- och distributionstjänst till slutkund vilket innebär att ni som säljare kan sitta lugnt i båten och följa sitt fordon eller maskins leverans till slutkund oavsett om det är inom SVerige, resten av Europa eller till Sydamerika. Om du ska köpa ett fordon eller maskin genom en annons på e-handelsportalen så kan du få objektet inspekterat och ett utlåtande om skicket på fordonet eller maskinen. Man vill ju inte köpa något som man inte har kollat upp innan och om en maskin finns långt från där ni har företaget så kan en inspektion vara på sin plats.

Enkla eller komplexa transportlösningar

Idag så har den globala marknader förändrats mot för hur det såg ut tidigare. Vi handlar mer med andra länder och som företag så gäller det att använda sig av likaväl enkla som komplexa transportlösningar. Det finns olika läsningar beroende på hur ert varuflöde ser ut. Det kan vara produkter som kommer till företaget men också gods som ska levereras ut till kunder.

Utmaningar med olika transporter

Det kan vara olika utmaning för dig med företag att få allt att fungera så smärtfritt som möjligt. Om ni arbetar på en global marknad så kan det vara väldigt långa transportavstånd Då kanske det behövs mer än ett sätt att få godset levereras till slutdestination på utsatt tid. Genom att anlita professionell transportservice som kan hjälpa till med hela kedjan från ert lager till slutkund är viktigt. Självklart så kan priset vara avgörande men som ofta så är det ledtider som kan anpassas och förblir stabila som kan vara något av vikt. Självklart så är tidsaspekter viktiga och att gods levereras på utsatt tid.

Olika typer av transporter

I vårt avlånga land så är ju vägtransporter det som är dominerande. Att med lastbil köra från punkt A till punkt B på utsatta tider är något som sker dagligen, dygnet runt. Vi ser dessa långtradare efter vägaren regelbundet med fulla skåp av gods som fraktas. Flyg- och båttransporter behövs då det är långa sträckor som gods ska fraktas. Dock så blir det ändå en lastbilstransport till flyg eller hamn med godset som lastas om för att fraktas till andra delar av världen. Det finns fraktbolag som kan hantera hela kedjan av olika typer av transport vilket kan vara en fördel för ett företag som ska anlita transportservice av något slag.

Rätt utrustning för lager och logistik

Driver man ett företag inom industri med lager och logistik så är det viktigt att man har rätt utrusning för att allt ska fungera som det ska. Det är mycket som ska till för att allt arbete ska flyta på och gå smidigt. Det kan vara allt från skyddsutrustning till verktyg och mätinstrument som bågar av olika slag.

Utrustning som underlättar

Det viktiga är att tänka på personalen som arbetar på ett lager. Det finns många hjälpmedel som kan underlätta på ett lager och som gör att både arbetet blir säkrare men också går snabbare. Att använda sig av en pallyft med inbyggd våg för att veta vad olika detaljer väger kan vara viktigt på vissa lager. Det kan vara produkter som ska lastas på en lastbil och man måste veta exakt vad vikten är på de pallar som dras in i lastutrymmet. För riktigt tunga saker så kanske det krävs truck som kan både lyfta och väga avgående gods.

Utrustning som skyddar

Det är också viktigt att personer som arbetar på plats använder sig av rätt skyddsutrustning. Det kan vara hörselskydd, skyddsskor och annat som behövs för att man ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Det är företagaren som ska se till att rätt utrustning finns på din arbetsplats. Prata med ditt arbetsmiljöombud om det är något som ni saknar på er arbetsplats. Skyddsombudet ska då ta detta med arbetsgivaren och tillsammans komma fram till vad som är nödvändig utrustning på arbetsplatsen.

Söka arbete som chaufför

Som det ser ut idag så kan det finnas stora chanser till arbete som chaufförer. Även om det inte råder speciell brist så kan du om du är duktig på ditt arbete ha chans till en anställning. Det gäller som med många andra yrken att visa upp sin bästa sida och söka allt som kan verka intressant.

Se till att skriva ett CV som visar på vad du arbetat med de senaste åren. Det personliga brevet är också något som är bra att lägga tid på. Det kanske inte beror på var du arbetade senast utan hur arbetsgivarna ser på ditt personliga brev. Det kan vara det som avgör om du får komma vidare till en intervju eller inte. Det gäller att skriva så att det fångar upp läsarens intresse utan att du överdriver. Låt gärna någon annan få läsa det du skrivit innan du skickar in din ansökan. Läs gärna själv ett par gånger för att vara säker på att du fått med det mesta.

För att hitta lediga jobb så kan det främst vara kontakter som ger de flesta alternativen. Så kart att Arbetsförmedling är ett alternativ så finns fler ställen att leta arbete på idag. Det gäller att man ständigt kollar upp vad som kan finnas ledigt och vad som kan passa. Självklart så vill man få arbete på orten där man bor. Ibland så kan det vara så att man måste vara redo att flytta för att få ett arbete. Tänk dock på att det kan öppnas dörrar senare för dig att kunna flytta tillbaka till din hemort. Inget är skrivet i sten bara för att du flyttar.

Så tar du körkort för tyngre maskiner

traktor

Att det krävs körkort för att få framföra bilar och andra fordon på allmän väg känner de flesta till. Anledningen är förstås att det ska bli lättare för oss alla att färdas på ett tryggt och säkert sätt utan att behöva frukta för att något ska hända på grund av inkompetens hos föraren. Det är kanske ännu viktigare när det kommer till tunga fordon. De har nämligen kapacitet att ställa till mycket stor skada om de inte används på rätt sätt. För dig som funderar på att ta körkort för tyngre fordon kan det vara bra att veta vad som krävs i fråga om förarprov och andra delar i processen.

Ingen uppkörning för traktor

Traktor är ett fordon som kräver en hel del kunskap för att kunna hantera. Med tanke på att den kan väga många ton samt ha en enorm lyftstyrka gäller det att den som sitter bakom ratten vet vad han eller hon gör. Däremot är det något lägre krav när det kommer till att ta ett förarbevis. Anledningen är att traktorer sällan framförs på hårt trafikerade vägar och istället framför allt används på privat mark. Därför kan du som vill ta körkort för traktor genomgå en utbildning och ta det så kallade AM-kortet. För att det ska bli ditt räcker det med ett skriftligt förarprov men du behöver inte genomgå någon uppkörning

Lastbil kräver två prov

När det gäller riktigt tunga fordon som lastbil och buss är däremot proceduren en annan. Här gäller det att du som blir godkänd att köra fordonet verkligen vet hur det ska hanteras – även på vägar som är vältrafikerade av andra trafikanter. Därför behöver du som vill ha ett förarbevis för dessa tunga fordon genomgå både teoriprov och uppkörning för att visa att du har verktygen för att bli en duktig förare med rätt kompetens för uppdraget.

Transporters mellanlandningar

frakt_327172202

I stort sett alla varor som köps och säljs behöver transporteras. Transport kan ske via flyg, båt, tåg och lastbil. Flygtransporter är dyrare medan varorna kommer fram snabbare, båtfrakt är långsamt men billigt då båtarna ofta är stora och rymliga. Oavsett fraktsätt är det vanligt att frakten mellanlandar i olika lager, det kan vara allt ifrån fraktbolagets lager till godsterminaler och butikslager.

Varornas transportresa

En vara som tillverkas i ett annat land fraktas ofta hit med båt, hela 90 % av godset som transporteras över landets gränser sker via båtfrakt enligt Trafikverket. Under båtfrakt ligger varorna i en container som är försluten under hela transporten. Båten anländer till en hamn där containrar lyfts av och frakten fortsätter sedan ofta via tåg och/eller lastbil. Nästa anhalt för containern är ofta en godsterminal, där lastas godset ur containern och in på terminalen för att lagras eller transporteras vidare. Godsterminaler är nyckelpunkter där en mängd olika företags varor samlas och sedan fraktas vidare i landet. På godsterminaler hyr man ofta en lagerplats baserad på hur mycket gods man behöver förvara där. Det finns även fraktbolag som Fraktkedjan väst som erbjuder kombinerade tjänster som frakt, packning och lagerplats.

Varornas lagerplats

Att hyra lagerplats på en godsterminal är smidigt men ofta dyrt. På grund av detta har företagen ofta egna lager utplacerade i landet. Lagerlokaler kan antingen hyras eller köpas, precis som vilken annan fastighet som helst. Lagerlokalen kan sedan hyras eller köpas, vilket alternativ som passar bäst beror helt på företagets förutsättningar. Sista lagerplatsen och anhalt innan varan säljs är ofta lagerhyllan, där står varan redo att säljas till en slutkund.

Skotare

forest-machine-skotare-

För att transportera timmer på ett bra sätt i terrängen så används skotare som är en typ av skogsfordon, ett så kallat terrängfordon med kran som lyfter upp det avverkade timret på sin vagn. Den fraktar sedan timret, stubbar och grot (det spill som blir när skördaren gått fram, såsom grenar och trädtoppar)  vidare från avverkningsplatsen i en skogsterräng som är helt utan vägar och lämnar av det vid en upplagsplats dit sedan timmerbilarna kan ta sig för att transportera timret vidare. Detta kallas även skotning därav namnet skotare.

Skotaren är specialbyggd för att kunna klara av den tuffa körningen. Vanligtvis är skotaren ramstyrd och har fyra alternativt tre hjulpar men kan även vara bandgående. Skotaren är för det mesta allhjulsdriven fast med möjlighet att ha individuell låsning i fram- och bakaxelns differentialväxlar. De är byggda för att klara att köra med full last i terräng som annars är svår att ta sig fram i och dess däck är anpassade för skogskörning, man vill ha ett lågt marktryck för att minimera skador som lätt uppstår i terrängen men ändå ha ett riktigt bra grepp. Dessa däck används vanligtvis inte på lastmaskiner som körs på beredda vägar eller hårdare underlag.

Säkerhet på åkeriet

transport

Säkerhet i verksamheten är viktig för att skydda ditt gods, dina fordon, dina anställda. Men säkerhet är väl bara något som stjäl tid och kostar pengar? Inte alls. I själva verket har det visat sig att de kostnader som uppstår vid införandet av nya säkerhetsåtgärder snabbt betalar sig på grund av minskningen av stölder, maskinskador, försäkringspremier och ibland oväntade andra besparingar som uppkommer.

Hur kan du skydda ditt fordon och din information på ditt åkeri?

Passerkort

Alla anställda har sitt personliga passerkort som används vid inpassering med fordon vid grindarna, samt för att komma in i godsterminalen. För tillfälligt anställda och dagsvikarier lånas speciella kort ut som återlämnas vid hemgång.

Övervakningskameror

Monteras lämpligen vid grindarna till området, helst där både fordon och personer till fots kan iakttas. Invändigt är en kamera vid varje lastplats vanligt.

Vägbommar

Även fast området är skyddat av grindar, kan det finnas anledning att avskilja olika delar av verksamheten, då anställda inte behöver tillträde till alla utrymmen. Kanske har de flesta rätt att vistas överallt på området, medan bilarna endast i och kring de ställen där de används? Där kan vägbommar vara ett alternativ.

Larm

Ett larm som aktiveras när en obehörig person rör sig i lokalerna. Avaktiveras till exempel med en fyrsiffrig kod och/eller en passerbricka, alternativt det egna passerkortet. Securitas är ett av de största larmföretagen och går att lita på i vått och torrt.

GPS­sändare i bilarna

Med en GPS­enhet i bilen kan du följa exakt var företagets bilar är och även se hur lång tid varje leverans tar, körtid och hur många och långa raster chaufförerna tar. Används vid t ex värdetransporter för att snabbt upptäcka rånförsök mm. Det här är en omdiskuterad åtgärd då den fel använd upplevs som ett ingrepp i den personliga integriteten och kan skapa både irritation och olust bland chaufförerna. Men det finns flera fördelar med att ha en GPS inom åkeriet.

Timmertransport i Sverige


I Sverige och övriga Norden har timmer i flera tusen år använts som den främsta byggråvaran, framförallt när det kommer till husbyggen, men också i andra typer av installationer. Timmer som råvara har många olika fördelar, då det är ett förnyelsebart och klimatsmart material, men det är också rent estetiskt ett vackert material som finns i flera olika varianter, som till exempel talltimmer, lövtimmer och grantimmer.

Skogsindustrin är den största transportköparen i Sverige och det fraktas stora mängder timmer på de svenska vägarna varje år. Idag har vi dubbelt så stor virkesvolym jämfört med för bara 100 år sedan. Det innebär att timmerindustrin har en stor ekonomisk betydelse i landet och timmer transporteras både nationellt och internationellt.

Timmer kommer i stora och omfattande laster, vilket givetvis kräver riktigt bra och pålitliga transportfordon, som tar hänsyn till vikt och dimension. Komatsu Forest har pålitliga fordon som är speciellt framtagna för att kunna transportera stora och avancerade laster såsom timmer. Många gånger ska timmer fraktas långa körsträckor, kanske på en grusväg eller genom en tät skog och det ställer stora krav på transportmedlets tillförlitlighet och hållbarhet, varför det är extra viktigt att investera i bra fordon. Med tanke på hur avlångt vårt land är, så är det inte ovanligt med rejäla långdistanssträckor när timmer ska transporteras, vilket är en stor anledning till att en bra logistiklösning är av högsta vikt. Lastbilar är det absolut vanligaste transportmedlet för timmer och utgör ofta det enda alternativet för transport ut till fabrikerna, till exempel från hamn- och järnvägsterminaler.

Skogsindustrin är starkt reglerad i Sverige och de som fäller skog behöver även plantera ny för att undvika stora kalhyggen. En ovanlig sak är att hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner, ungefär 330 000 privatpersoner äger skog. Resterande är uppdelad mellan staten och företag. Alla har ett ansvar att ta hand om sin skog och måste göra besiktningar och kontroller av skogen för att undersöka hälsan. Ett problem med det svenska skogsbruket är att den naturliga variationen är på väg att försvinna. Majoriteten som behöver återplanterar, väljer träd som växer snabbt och är tåliga. Dessa kan konkurrera ut svagare träd samt att naturens variation försvinner.

Sveriges första lastbilar

shutterstock_39399364
1899 importerade Pripp & Lyckholm den första lastbilen till Sverige, vilken användes till att köra ut öl i och omkring Göteborg. Samma år byggde Liljeholmens stearinfabrik om den första motordrivna bussen till lastbil, och redan tre år senare startade Scania tillverkning av svenska bussar.

Lastbil var åtskilligt dyrare att använda än häst och vagn, men hade flera stora fördelar:

  • Den kunde ta mer vikt
  • Den var snabbare
  • Den kunde åka långa sträckor utan att behöva vila
  • Den kostade ingenting när den stod stilla (medan hästen behöver, mat, skötsel och omvårdnad)

Lastbilen blev populär även bland många andra, då den inte spridde gödsel på gatorna och för att den var modern. Företag fick fördel i sin marknadsföring genom att visa att de använde modern teknik.

På 1920 och 1930-talet var utvecklingen snabb: lastbilarna fick gummidäck och blev snabbare och starkare. Under andra världskriget gick de ett tag tillbaka pga bränslebrist, men på 1950-talet kom en ny uppgång, då bland annat långtradare och kylbilar blev vanliga.

Sedan dess har lastbilen blivit det utan konkurrens vanligaste transportmedlet och vår handel skulle inte fungera utan den.