Uppmuntra anställda till kollektivtrafik

Det fungerar inte på alla ställen, men i många städer i Sverige går det att ta sig runt med kollektivtrafiken. Du som chef kan se till att göra staden och miljön en riktig tjänst.

Uppmuntra dina anställda att välja kollektivtrafik framför sina egna bilar. Om företaget betalar för milersättning kan man ta dessa pengar och lägga dem på kollektivtrafikkort istället. Det kommer säkert vara motstridigt för många att ta buss istället för bil. Handlar det om väldigt ökad transportsträcka kanske man kan införa ett samåkningsschema istället.

Starta transportföretag

lastbil

Efter att ha arbetat ett tag som chaufför inom transportsektorn så är det inte ovanligt att man både har samlat på sig en hel del pengar och dessutom börjar fundera på om man skulle kunna klara av hela den här företagsbiten själv.

Att driva eget är både roligt och utmanande men kräver en hel del mer arbete än vad som krävdes som anställd. Som anställd så behövde man först och främst bara se till att man har den utbildning och de tillstånd man som chaufför måste inneha. Men även företag behöver olika tillstånd för att få arbeta med transport och som ägare och VD är det ditt ansvar att se till att de finns.

Starta företaget

Innan man kan ansöka om tillstånd till företaget så krävs det självklart att man har ett företag. För att göra detta så krävs det att man fyller i diverse blanketter och skickar dessa till skatteverket. Att vänta på att byråkratin skall göra sin del kan i detta stadiet vara lite irriterande och många väljer därför att köpa ett så kallat lagerbolag. Fördelen med denna lösning är att man inom bara några timmar får ett företag man kan börja jobba med. Även här så krävs det självklart lite pappers som skickas till bolagsverket men under tiden man väntar på detta kan man redan börja göra affärer med sitt företag.

Utbildning

Att starta företag är inte superenkelt, oavsett vilken väg man väljer. Med hjälp av rätt utbildningar så kan man dock få en bra start och komma en bra bit närmare målet. Riksorganisationen Sveriges Åkeriföretag erbjuder en utbildning designad för nya entreprenörer inom transportsektorn. Utbildningen heter Eget på väg och är förenklat en starta eget kurs med stark branschinriktning.

Kollektivtrafiken i Örebro ökade 2014

Länstrafiken i Örebro gör årligen statistik gällande hur många som rest kollektivt under året. En trend är att allt fler väljer det kollektiva alternativet vilket även speglade sig i resultatet för 2014. Ökningen är kanske inte enorm men det är ändå en ökning med 2,7% mot året innan.

När det kommer till tågresandet i länet ses däremot en betydligt större uppgång. Hela 21,6% fler åkte tåg 2014 mot 2013.

Orsaken kan mycket väl ligga i den satsning som Länstrafik genomfört under det senaste året. Detta har resulterat i en betydlig förbättring i samordningen mellan tåg- och busstrafiken vilket har gjort det blivit betydligt enklare för resenärerna att använda bägge transportmedlen. Utöver det har även antalet avgångar ökat vilket kan vara en bidragande orsak till att kollektivt allt mer känns som en tilltalande lösning.

Vad är Fair Transport?

Fair Transport är en märkning som tagits fram av Sveriges Åkeriföretag och syftar till att skapa ”sunda och ansvarsfulla” åkerier. Bakgrunden till att märkning togs fram är att det funnits en osund konkurrenssituation inom åkeribranschen där de allt mer pressade priserna har gjort att många åkerier struntar i regler och säkerhetsföreskrifter för att kunna erbjuda sina tjänster så billigt som möjligt.

De åkerier som väljer att gå med i ”Fair Transport” åtar sig att följa de regler som denna märkning innebär. Det finns bland annat regler om säkerhet, miljö, ansvar och företagande.

Läs mer om Fairtransport på Sveriges Åkeriföretags hemsida.