Kollektivtrafiken i Örebro ökade 2014

Länstrafiken i Örebro gör årligen statistik gällande hur många som rest kollektivt under året. En trend är att allt fler väljer det kollektiva alternativet vilket även speglade sig i resultatet för 2014. Ökningen är kanske inte enorm men det är ändå en ökning med 2,7% mot året innan.

När det kommer till tågresandet i länet ses däremot en betydligt större uppgång. Hela 21,6% fler åkte tåg 2014 mot 2013.

Orsaken kan mycket väl ligga i den satsning som Länstrafik genomfört under det senaste året. Detta har resulterat i en betydlig förbättring i samordningen mellan tåg- och busstrafiken vilket har gjort det blivit betydligt enklare för resenärerna att använda bägge transportmedlen. Utöver det har även antalet avgångar ökat vilket kan vara en bidragande orsak till att kollektivt allt mer känns som en tilltalande lösning.