Kommunikation A och O för en säker arbetsmiljö

Säkerheten ska gå först, inte bara i ord utan även i handling. Arbetsgivare har en skyldighet gentemot de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om att undvika buller som kan skada hörseln hos de anställda, minska stress på arbetsplatsen och vara försiktig med kemiska risker och luftföroreningar.

Det är viktigt med en känsla av gemenskap där alla arbetare känner sig delaktiga och jämställda. Arbetsgivaren är alltid den som har ansvar för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen och det är viktigt att chefer och arbetsledare är uppmärksamma på hur deras anställda mår och trivs på arbetsplatsen.

Vad säger Arbetsmiljöverket?

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har huvudansvaret när det kommer till allt som rör arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som krävs för att de anställda ska kunna arbeta på bästa sätt. Det är upp till arbetsgivaren att genomföra riskbedömningar och se till att de anställda har de utbildningar som krävs.

När de anställda kan arbeta på bästa sätt kommer de prestera sitt bästa, vilket kommer leda till att ditt företag får nöjda kunder och växer. Det finns en arbetsmiljölag som reglerar vad arbetsgivaren ska göra och den kompletteras med arbetsmiljöförordningen. Som arbetsgivare är det klokt att ha koll på vad som gäller.

Svenska produkter för säkerhet på arbetsplatsen

Du kan köpa svenska produkter för säkerhet på arbetsplatsen. Rosén Innovation AB tillverkar bland annat säkra chocker till flygplatser och flygindustrin, samt lyftblock, arbetsmattor och båttillbehör för en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Produkterna är både uppfunna och tillverkade i Sverige vilket ger en ökad trygghet åt dig som kund. När det kommer till att personalen ska ha rätt utbildningar är det du som arbetsgivare som har ansvaret att se till att dina anställda har utbildningarna som krävs. Du kan själv utbilda din personal genom diverse kurser för att de ska vara ännu säkrare i arbetsmiljön.