Rätt utrustning för lager och logistik

Driver man ett företag inom industri med lager och logistik så är det viktigt att man har rätt utrusning för att allt ska fungera som det ska. Det är mycket som ska till för att allt arbete ska flyta på och gå smidigt. Det kan vara allt från skyddsutrustning till verktyg och mätinstrument som bågar av olika slag.

Utrustning som underlättar

Det viktiga är att tänka på personalen som arbetar på ett lager. Det finns många hjälpmedel som kan underlätta på ett lager och som gör att både arbetet blir säkrare men också går snabbare. Att använda sig av en pallyft med inbyggd våg för att veta vad olika detaljer väger kan vara viktigt på vissa lager. Det kan vara produkter som ska lastas på en lastbil och man måste veta exakt vad vikten är på de pallar som dras in i lastutrymmet. För riktigt tunga saker så kanske det krävs truck som kan både lyfta och väga avgående gods.

Utrustning som skyddar

Det är också viktigt att personer som arbetar på plats använder sig av rätt skyddsutrustning. Det kan vara hörselskydd, skyddsskor och annat som behövs för att man ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Det är företagaren som ska se till att rätt utrustning finns på din arbetsplats. Prata med ditt arbetsmiljöombud om det är något som ni saknar på er arbetsplats. Skyddsombudet ska då ta detta med arbetsgivaren och tillsammans komma fram till vad som är nödvändig utrustning på arbetsplatsen.