Så tar du körkort för tyngre maskiner

traktor

Att det krävs körkort för att få framföra bilar och andra fordon på allmän väg känner de flesta till. Anledningen är förstås att det ska bli lättare för oss alla att färdas på ett tryggt och säkert sätt utan att behöva frukta för att något ska hända på grund av inkompetens hos föraren. Det är kanske ännu viktigare när det kommer till tunga fordon. De har nämligen kapacitet att ställa till mycket stor skada om de inte används på rätt sätt. För dig som funderar på att ta körkort för tyngre fordon kan det vara bra att veta vad som krävs i fråga om förarprov och andra delar i processen.

Ingen uppkörning för traktor

Traktor är ett fordon som kräver en hel del kunskap för att kunna hantera. Med tanke på att den kan väga många ton samt ha en enorm lyftstyrka gäller det att den som sitter bakom ratten vet vad han eller hon gör. Däremot är det något lägre krav när det kommer till att ta ett förarbevis. Anledningen är att traktorer sällan framförs på hårt trafikerade vägar och istället framför allt används på privat mark. Därför kan du som vill ta körkort för traktor genomgå en utbildning och ta det så kallade AM-kortet. För att det ska bli ditt räcker det med ett skriftligt förarprov men du behöver inte genomgå någon uppkörning

Lastbil kräver två prov

När det gäller riktigt tunga fordon som lastbil och buss är däremot proceduren en annan. Här gäller det att du som blir godkänd att köra fordonet verkligen vet hur det ska hanteras – även på vägar som är vältrafikerade av andra trafikanter. Därför behöver du som vill ha ett förarbevis för dessa tunga fordon genomgå både teoriprov och uppkörning för att visa att du har verktygen för att bli en duktig förare med rätt kompetens för uppdraget.