Skotare

forest-machine-skotare-

För att transportera timmer på ett bra sätt i terrängen så används skotare som är en typ av skogsfordon, ett så kallat terrängfordon med kran som lyfter upp det avverkade timret på sin vagn. Den fraktar sedan timret, stubbar och grot (det spill som blir när skördaren gått fram, såsom grenar och trädtoppar)  vidare från avverkningsplatsen i en skogsterräng som är helt utan vägar och lämnar av det vid en upplagsplats dit sedan timmerbilarna kan ta sig för att transportera timret vidare. Detta kallas även skotning därav namnet skotare.

Skotaren är specialbyggd för att kunna klara av den tuffa körningen. Vanligtvis är skotaren ramstyrd och har fyra alternativt tre hjulpar men kan även vara bandgående. Skotaren är för det mesta allhjulsdriven fast med möjlighet att ha individuell låsning i fram- och bakaxelns differentialväxlar. De är byggda för att klara att köra med full last i terräng som annars är svår att ta sig fram i och dess däck är anpassade för skogskörning, man vill ha ett lågt marktryck för att minimera skador som lätt uppstår i terrängen men ändå ha ett riktigt bra grepp. Dessa däck används vanligtvis inte på lastmaskiner som körs på beredda vägar eller hårdare underlag.