Transporters mellanlandningar

frakt_327172202

I stort sett alla varor som köps och säljs behöver transporteras. Transport kan ske via flyg, båt, tåg och lastbil. Flygtransporter är dyrare medan varorna kommer fram snabbare, båtfrakt är långsamt men billigt då båtarna ofta är stora och rymliga. Oavsett fraktsätt är det vanligt att frakten mellanlandar i olika lager, det kan vara allt ifrån fraktbolagets lager till godsterminaler och butikslager.

Varornas transportresa

En vara som tillverkas i ett annat land fraktas ofta hit med båt, hela 90 % av godset som transporteras över landets gränser sker via båtfrakt enligt Trafikverket. Under båtfrakt ligger varorna i en container som är försluten under hela transporten. Båten anländer till en hamn där containrar lyfts av och frakten fortsätter sedan ofta via tåg och/eller lastbil. Nästa anhalt för containern är ofta en godsterminal, där lastas godset ur containern och in på terminalen för att lagras eller transporteras vidare. Godsterminaler är nyckelpunkter där en mängd olika företags varor samlas och sedan fraktas vidare i landet. På godsterminaler hyr man ofta en lagerplats baserad på hur mycket gods man behöver förvara där. Det finns även fraktbolag som Fraktkedjan väst som erbjuder kombinerade tjänster som frakt, packning och lagerplats.

Varornas lagerplats

Att hyra lagerplats på en godsterminal är smidigt men ofta dyrt. På grund av detta har företagen ofta egna lager utplacerade i landet. Lagerlokaler kan antingen hyras eller köpas, precis som vilken annan fastighet som helst. Lagerlokalen kan sedan hyras eller köpas, vilket alternativ som passar bäst beror helt på företagets förutsättningar. Sista lagerplatsen och anhalt innan varan säljs är ofta lagerhyllan, där står varan redo att säljas till en slutkund.