Uppmuntra anställda till kollektivtrafik

Det fungerar inte på alla ställen, men i många städer i Sverige går det att ta sig runt med kollektivtrafiken. Du som chef kan se till att göra staden och miljön en riktig tjänst.

Uppmuntra dina anställda att välja kollektivtrafik framför sina egna bilar. Om företaget betalar för milersättning kan man ta dessa pengar och lägga dem på kollektivtrafikkort istället. Det kommer säkert vara motstridigt för många att ta buss istället för bil. Handlar det om väldigt ökad transportsträcka kanske man kan införa ett samåkningsschema istället.