Utmaningar hos det tillverkande företaget

Ett tillverkningsföretag ställs inför många utmaningar, både när det gäller existerande och nya produkter. Dessa utmaningar handlar ofta om logistik och lagar, särskilt när det handlar om produkter som säljs på en internationell marknad. Här presenterar vi några av de utmaningar man måste ha i åtanke.

Logistik

Olika produkter ställer olika krav på logistik. Vissa produkter går till exempel lätt sönder medan andra är temperaturkänsliga. Det kan också finnas ämnen i produkterna som är farliga och måste hanteras korrekt, både internt på företaget och i transport ut till distributörer eller slutkunder.

Transport och dokumentation

Utöver att man måste finna transportföretag som kan hantera ens produkter så att de kommer fram hela till slutdestinationen, måste man också ha koll på vilken dokumentation som behövs. Fraktdokument behöver vara korrekt ifyllda och produkterna ha rätt märkning.

Lagar och märkning

Oavsett om du har ett tillverkningsföretag eller bara är konsument har du säkert hört talas om CE-märkning. Denna märkning gäller för Europa och en viss typ av produkter. Produkter som ska fraktas utanför Europa måste uppfylla andra krav. Du kan läsa mer här. För att lära dig mer och få hjälp med märkning av företagets produkter så finns det fantastiska lösningar idag för detta. Du kan klicka dig vidare här för att läsa mer.