Vad är Fair Transport?

Fair Transport är en märkning som tagits fram av Sveriges Åkeriföretag och syftar till att skapa ”sunda och ansvarsfulla” åkerier. Bakgrunden till att märkning togs fram är att det funnits en osund konkurrenssituation inom åkeribranschen där de allt mer pressade priserna har gjort att många åkerier struntar i regler och säkerhetsföreskrifter för att kunna erbjuda sina tjänster så billigt som möjligt.

De åkerier som väljer att gå med i ”Fair Transport” åtar sig att följa de regler som denna märkning innebär. Det finns bland annat regler om säkerhet, miljö, ansvar och företagande.

Läs mer om Fairtransport på Sveriges Åkeriföretags hemsida.